0

فونت فارسی فرهود

تاریخ انتشار ۹۷/۱۲/۰۱ ساعت:۷:۰۴
قلم “فرهود” برخواسته از شیوه تایپ توسط ماشین تحریراست. که این نوع قلمها را در فونتهای لاتین،Typewriter می نامند. عنوان: طراحی قلم فارسی فرهود طراح: فرهود مقدم نوع ...