0

فونت فارسی وحید

تاریخ انتشار ۹۷/۱۱/۲۵ ساعت:۵:۰۰
فونت فارسی وحید در 2 حالت فونت bold و فونت Italic موجود می باشد . از این فونت میتوان در عنوان، صفحه آرایی، تیتر و ... ...