0

فونت فارسی پرستو

تاریخ انتشار ۹۷/۱۱/۲۵ ساعت:۴:۵۲
این فونت بر مبنای قلم‌ گندم توسط صابر راستی کردار ساخته شده که خود باز طراحی فونت DejaVu 2.35 می‌باشد. از این فونت میتوان در صفحه ...