0

تیم فونت استودیو در سال ۹۷ تشکیل شد

اعضای تیم فونت استودیو

مرتضی آخوندپور (طراح تایپ) ، حمیدفرخی (طراح وب و برنامه نویس) و علی شهابی (طراح وب و برنامه نویس)

مرتضی آخوندپور موسس و مدیر فونت استودیو در سال ۱۳۹۰ بطور رسمی با

گذراندن دوره های عالی وارد رشته ی گرافیک شد و

در سال ۱۳۹۵ به صورت تخصصی وارد عرصه ی تایپ فارسی شد.

هدف اصلی تیم فونت استودیو

  • ارتقاء سطح کیفی فونت‌های فارسی

به امید روزی که طراحی تایپ فارسی بتواند یه عنوان یک حرفه تخصصی در بازار گرافیک شناخته شود.